Adatvédelmi és jogi tudnivalók


Azzal, hogy belép jelen weboldalra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

 • Jelen weboldalon található tartalom a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szellemi tulajdona.
 • A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
 • A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
 • Jelen weboldal oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában sem.
 • A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
 • A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
  1. nem módosítja az eredeti információt,
  2. a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
 • Az airambulance.hu és a legimentok.hu domainnév, valamint az airambulance.hu és a legimentok.hu név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
 • A honlapunkon felhasznált adatok és fotók szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.
 • A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Általános tudnivalók


Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait is, akik a www.legimentok.hu weboldalon keresztül kapcsolatba kerülnek velünk.


Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságunk által végzett adatkezelésre a hatályba lévő jogszabályok az irányadóak.


Amennyiben Ön a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. támogatója, az Ön adatai védelmére vonatkozó információkat az Adatvédelmi tájékoztatóban talál. A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. nem felelős azoknak az oldalaknak az adatkezeléséért, melyekről, illetve melyekre link mutat www.legimentok.hu honlapjára, valamint honlapjáról.


Adatok felvétele


A honlapon lévő információk megtekintéséhez valamint adományozás lebonyolításához kötelező módon személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban, - mint például adóigazolás igénylése, támogatói listában való megjelenítés - bizonyos személyes adatokra (pl. név, lakcím, adószám, stb) szükség van.


Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.


A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára, a jogszabályokban meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem továbbítja.


Adatbiztonság


A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.


Tájékoztatás


Írásbeli kérés esetén a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezeléséről.


Jogi tudnivalók


A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott és képes anyagokat a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti: A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. weboldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. jogosult. A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. logó és a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. termék és szolgáltatásnevek, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. védjegyei.


A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. azonban beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.


A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott vagy képi anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. kifejezetten kizárja.


A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.